O nas

CELLICA sp. z o. o. jest firmą doradczą specjalizującą się w kompleksowej obsłudze procesów inwestycyjnych ofert akcji na NewConnect i rynku podstawowym GPW. CELLICA jako Autoryzowany Doradca przygotowuje spółkę do debiutu giełdowego i skutecznie przeprowadza przez cały proces jej upubliczniania.

CELLICA została wpisana na listę Autoryzowanych Doradców w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 4 sierpnia 2011 roku.

Pomagamy

  • w restrukturyzacji przedsiębiorstw i grup kapitałowych, w tym operacyjnej i finansowej,
  • przy transakcjach zakupu i sprzedaży przedsiębiorstw, wycenie spółek oraz wartości niematerialnych i prawnych,
  • w przygotowaniu i zarządzaniu dokumentami niezbędnymi do realizacji projektu (np. memorandum, prospekt emisyjny, propozycja nabycia papierów wartościowych),
  • w prowadzeniu relacji inwestorskich,
  • wsparciu Klientów w procesie fuzji, przejęć i inwestycji kapitałowych

Kontakt

CELLICA sp. z o. o.
ul. Moniuszki 1A
00-114 Warszawa

Tel:
Fax:
Email:

(+48) 22 127 35 86
(+48) 22 207 24 15
office@cellica.pl

NIP:
REGON:
KRS:

525-250-92-95
142962223
0000387713

 

   

Ogłoszenie Administratora Hipoteki dla Obligatariuszy LZMO S.A. w restrukturyzacji posiadających obligacje serii B

 

i) 19 stycznia 2017 r. złożono w Sądzie Okręgowym w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy pozew o zapłatę przeciwko dłużnikowi rzeczowemu. Kwota roszczenia obejmuje wartość nominalną obligacji serii B (6.099.000,00 PLN), wraz z kuponem za IX i X okres odsetkowy i odsetki za opóźnienie. 

j) W dniu 01 marca 2017 r. Administrator Hipoteki otrzymał postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 20 lutego 2017 r. o częściowym zwolnieniu z kosztów postępowania. Administrator Hipoteki zamierza wnieść zażalenie na powyższe postanowienie.    

k) W dniu 28 sierpnia 2017 r. Administrator Hipoteki otrzymał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym wydany przez Sąd Okręgowy w Warszawie w dniu 21 sierpnia 2017 r. przeciwko dłużnikowi rzeczowemu. Nakaz jest nieprawomocny.