Usługi Autoryzowanego Doradcy

  • przeprowadzenie dogłębnej analizy (due dilligence) Emitenta oraz rynku na którym działa
  • przygotowanie Emitenta do wprowadzenia jego akcji na rynek NewConnect
  • szkolenie Zarządu i kluczowego personelu Emitenta
  • przeprowadzenie przekształceń, audytów, restrukturyzacji finansowej oraz bilansu
  • przygotowanie Memorandum oraz Dokumentu Informacyjnego w związku z ofertą prywatną oraz wprowadzeniem akcji na rynek NewConnect
  • przygotowanie debiutu Emitenta
  • współpraca z Emitentem w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych
  • współpraca z Emitentem przy rozwoju biznesu
  • relacje inwestorskie