CELLICA opracowuje przy bliskiej współpracy z Klientami biznesplany oraz strategie rozwoju przedsiębiorstw, w których wyznaczone są cele strategiczne i finansowe ora sposób ich osiągnięcia w perspektywie średnio- i długoterminowej.

Dogłębna analiza spółek i grup kapitałowych oraz otoczenia, w którym funkcjonują, a także trendów i zmian w nim postępujących jest podstawą opracowania biznesplanów oraz strategii rozwoju przedsiębiorstw przez CELLICA.