Jednym z zwrotnych momentów w życiu spółki publicznej i jej akcjonariuszy jest zagrożenie wrogim przejęciem, które skutecznie może zniweczyć realizowane plany rozwoju spółki.

Doświadczenie zespołu CELLICA umożliwia zidentyfikowanie wszystkich ryzyk, opracowanie strategii obrony oraz jej aktywne modyfikowanie. Celem nadrzędnym prowadzonych działań jest skuteczne zneutralizowanie zagrożenia wynikającego z wrogiego przejęcia.