Private Placement, ze względu na często relatywnie niskiej wartości pakietów akcji wprowadzonych do alternatywnego rynku obrotu, to najlepsza metoda pozyskania kapitału przez spółki małej lub średniej wielkości przed debiutem na NewConnect.

CELLICA dzięki obszerniej bazie inwestorów pomaga w pozyskaniu kapitału przed wprowadzeniem akcji Emitenta do obrotu na rynku NewConnect.