Transakcje M&A to jedne z najtrudniejszych rodzajów transakcji kapitałowych, które mogą skończyć się niepowodzeniem lub ich efekt końcowy nie spełnia początkowo przyjętych założeń. Łączenie spółek poprzez fuzję albo przejęcie to proces łączenia różnych organizmów, różnych społeczności i różnych kultur, o czym doskonale wie zespół CELLICA.

CELLICA przygotuje i sprawnie przeprowadzi proces łączenia się spółek omijając rafy oraz doprowadzając je do jednolitego działania zgodnie z zasadą win win.