Kim jesteśmy?

Jesteśmy zespołem posiadającym wieloletnie doświadczenie zawodowe w obszarze rynku finansowego, bankowego i kapitałowego oraz w zakresie zarządzania małymi i średnimi firmami. Aktywnie wspieramy przedsiębiorców w ich drodze po kapitał na NewConnect oraz dalszym rozwoju z wykorzystaniem instrumentów dostępnych na rynku kapitałowym w Polsce. Każdy z naszych pracowników posiada tytuł Certyfikowanego Doradcy dla rynku ASO NewConnect. 

Dla naszych Klientów tworzymy i opracowujemy nowe rozwiązania finansowa w zależności od potrzeb i ich kondycji finansowej, z uwzględnieniem bieżącej sytuacji na rynkach finansowych.

CELLICA jest firmą doradczą specjalizującą się w kompleksowej obsłudze procesów inwestycyjnych, w tym ofert akcji na NewConnect i na rynku podstawowym GPW, w najlepiej i indywidualnie dobranej strategii.

Jako Autoryzowany Doradca przygotowujemy spółkę do debiutu giełdowego i skutecznie przeprowadzamy przez cały proces upublicznienia jej akcji oraz dbamy o poprawność spełniania obowiązków informacyjnych i zasad wynikających z Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect.