BALTIC CERAMICS INVESTMENTS S.A.

– Zespół CELLICA z optymizmem patrzy i analizuje rozwój nowej branży jaką jest wydobywanie gazu i ropy ze skał łupkowych oraz wszystkich biznesów z nim związanych. Doskonała atmosfera współpracy z CELLICA jest dla mnie ważna, ze względu na duży stopień złożoności inwestycji realizowanej przez grupę BALTIC CERAMICS INVESTMENTS.”

Piotr Woźniak,
Prezes Zarządu

BALTIC CERAMICS INVESTMENTS S.A. jest spółką zarządzającą portfelem inwestycji kapitałowych. Spółka koncentruje się na budowaniu portfela dynamicznie rozwijających się spółek, które cechuje wysoka innowacyjność.

Inwestycje Spółki obejmują wyłącznie inwestycje kapitałowe, a w szczególności średnioterminowe inwestycje małe i średnie przedsiębiorstwa z branży Oil&Gas, charakteryzujące się dużym potencjałem wzrostu wartości, oferujące produkty i usługi dla przemysłu wydobywczego gazu i ropy ze złóż niekonwencjonalnych.

Spółka realizuje wzrost wartości poprzez efektywne zarządzanie spółkami portfelowymi, współfinansowanie ich rozwoju oraz wsparcie merytoryczne i branżowe. Wsparciem realizacji inwestycji kapitałowych w tej branży jest długotrwała współpraca Spółki z jednostki naukowo-badawczymi. Dzięki temu Spółka ma szansę osiągnąć, poza znacznym wzrostem wartości, również sukces związany z kumulacją specjalistycznej wiedzy i doświadczenia w tej branży.

Pierwszym projektem inwestycyjnym realizowanym przez Spółkę w branży Oil&Gas jest BALTIC CERAMICS S.A.

Spółka BALTIC CERAMICS INVESTMENTS S.A. notowana jest na rynku NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. od 18 maja 2011 roku.

CELLICA sp. z o.o. pełni funkcję Audoryzowanego Doradcy Spółki od dnia 22 czerwca 2012 roku.

 

www.balticceramicsinvestments.com