EC2 S.A.

EC2 S.A. prowadzi działalność od 2006 roku w branży IT, w segmencie zarządzania informacją. Spółka zajmuje się̨ tworzeniem zaawansowanych rozwiązań́ informatycznych, doradztwem przy projektach IT, audytem i ulepszaniem istniejących rozwiązań́ oraz specyfikacją wymogów dla systemów informatycznych. Spółka oferuje wiedzę z zakresu inżynierii oprogramowania zarówno jako konsultant, jak również̇ w postaci stworzonych przez Spółkę̨ gotowych bibliotek i środowisk programistycznych i testowych. Spółka specjalizuje się̨ w kryptografii, jeżykach programowania C++, .Net, Java, platformach Sharepoint i .Net MVC. Wysokie kwalifikacje pracowników Emitenta i wieloletnie doświadczenie w świadczeniu usług na najwyższym poziomie zaowocowały wypracowaniem przez Spółkę autorskich metodologii wdrożeń́ systemów informatycznych.

Spółka świadczy usługi dla klientów z sektora administracji publicznej, gdzie realizowane są̨ zamówienia w procedurze przetargowej zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień́ Publicznych. Spółka realizuje w chwili obecnej zlecenia na terenie całego kraju. Projekty realizowane są̨ w oparciu o własne zasoby osobowe, w niektórych przypadkach z wykorzystaniem usług outsourcingu. EC2 S.A. świadczy również̇ swoje usługi dla komercyjnych firm m.in. Logwin Air+Ocean Polska, KSD Software zarówno w ramach realizacji własnych projektów, jak również̇, jako podwykonawca oraz członek konsorcjów z największymi integratorami IT w Polsce. 

EC2 S.A. jest notowana na rynku NewConnect od 7 lipca 2015 roku.

Cellica Sp. z o.o. jest Autoryzowanym Doradcą EC2 S.A. od 2015 roku