Electroceramics S.A.

Electroceramics S.A. jest spółką realizującą budowę zakładu produkcyjnego ceramicznych korpusów, osłon i izolatorów wytwarzanych metodą prasowania izostatycznego, stosowanych do średnich i wysokich napięć. Inwestycja jest realizowana przez spółkę celową Industry Technologies S.A., która w tym celu pozyskała 22,3 mln zł dotacji z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Produktami Grupy Kapitałowej będą ceramiczne osłony elektroizolacyjne do zastosowań przemysłowych oraz ceramiczne izolatory dla linii przesyłowych średnich i wysokich napieć, wytwarzane przez Industrie Technologies. Ceramiczne osłony elektroizolacyjne oraz ceramiczne izolatory będą wytwarzane w najnowocześniejszej technologii izostatycznej, z wysokoglinowej masy porcelanowej C 130, charakteryzującej się̨ najwyższymi parametrami wytrzymałościowymi. Industrie Technologies, jako jedyna firma w Polsce i na rynku globalnym posiada opatentowaną technologię izostatycznego formowania (pod ciągłym ciśnieniem 600 bar) ceramicznych elementów elektroizolacyjnych. 

Electroceramics S.A. jest notowana na rynku NewConnect od 26 sierpnia 2010 roku.

Cellica sp. z o.o. jest Autoryzowanym Doradcą Electroceramics S.A. od dnia 11 czerwca 2014 roku.